Các lĩnh vực tỉnh Phú Yên tập trung thu hút đầu tư năm 2022, bao gồm: nông – lâm – ngư nghiệp; công nghiệp – xây dựng; thương mại, du lịch, dịch vụ; đầu tư kết cấu hạ tầng…

cau-hung-vuong-phu-yen
Cầu Hùng Vương Tuy Hòa bắc qua sông Ba, nối TP Tuy Hòa với khu kinh tế Nam Phú Yên gồm sân bay Tuy Hòa, khu công nghiệp Hòa Hiệp và cảng biển Vũng Rô.

UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2022 tập trung vào 05 lĩnh vực chính và phân công cụ thể cơ quan thực hiện.

Trong đó, bao gồm: Lĩnh vực nông – lâm – ngư nghiệp tập trung nghiên cứu vùng cây ăn quả gắn với chế biến hàng hóa, xây dựng thương hiệu sản phẩm tại những nơi có điều kiện thuận lợi như: Sầu riêng, bưởi, cam, quýt, bơ, xoài, khóm (quả rứa),… Khuyến khích phát triển các cơ sở chăn nuôi tập trung quy mô công nghiệp. Nghiên cứu đổi mới việc đầu tư phát triển, phát huy hiệu quả Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên. Khuyến khích trồng rừng theo hướng phát triển cây gỗ lớn, gỗ quý và lâm sản ngoài gỗ, nhất là các loại dược liệu; Khuyến khích các thành phần kinh tế liên kết hợp tác phát triển rừng theo hướng đa dạng sản phẩm, trồng rừng theo chuỗi; Chú trọng phát triển kinh tế biển…

Ở lĩnh vực công nghiệp – xây dựng: Đẩy mạnh đầu tư nâng cấp, hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng kỹ thuật gắn với đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao hiệu quả hoạt động Khu Kinh tế Nam Phú Yên và các khu, cụm công nghiệp; thu hút đầu tư xây dựng, từng bước hình thành khu công nghiệp công nghệ cao của tỉnh. Khuyến khích đầu tư phát triển các dạng năng lượng tái tạo như: Điện sinh khối, điện gió (ưu tiên phát triển trên mặt biển), điện mặt trời… và các dạng năng lượng tận dụng hạ tầng cơ sở vật chất hiện có. Thu hút có chọn lọc các nhà đầu tư trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu đô thị và nhà ở.

Đối với lĩnh vực thương mại, du lịch, dịch vụ, Phú Yên tập trung thu hút đầu tư: Dịch vụ biển, dịch vụ vận tải, logistics, viễn thông, tài chính, ngân hàng và các dịch vụ hỗ trợ sản xuất kinh doanh, trong đó xác định dịch vụ du lịch và 5 logistics có đóng góp vào sự phát triển kinh tế của tỉnh. Tăng cường thu hút đầu tư, hình thành một số khu du lịch đặc trưng Phú Yên mang tầm quốc gia và khu vực (tại Vịnh Xuân Đài, Gành Đá Đĩa, Vịnh Vũng Rô…). Đẩy mạnh liên kết, hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh, thành phố trong cả nước, nhất là các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Huy động các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng du lịch, chú trọng phát triển hạ tầng thiết yếu tại các di tích, danh thắng.

ghenh-da-dia-thu-hut-khach
Ghềnh Đá Đĩa là một trong những ghềnh đá đẹp bậc nhất thế giới, thu hút hàng nghìn khách tham quan mỗi năm.

Bên cạnh đó, lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng Phú Yên sẽ đầu tư và kêu gọi đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng Khu Kinh tế Nam Phú Yên trở thành động lực trong thu hút đầu tư, phát triển kinh tế của tỉnh; chủ động tạo quỹ đất sạch trong Khu Kinh tế sẵn sàng đáp ứng yêu cầu thu hút đầu tư. Huy động các nguồn lực đầu tư nâng cấp và khai thác hiệu quả Cảng Vũng Rô, tập trung thu hút đầu tư Cảng nước sâu Bãi Gốc và hạ tầng logistics. Thúc đẩy đầu tư hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin đồng bộ, hiện đại. Tập trung đầu tư hạ tầng đô thị thông minh, trước hết là khu vực đô thị Nam thành phố Tuy Hòa.

Các lĩnh vực giáo dục – đào tạo, khoa học công nghệ, y tế, văn hóa, bảo vệ môi trường Phú Yên sẽ ưu tiên đào tạo, phát triển nguồn nhân lực có trình độ, kỹ năng đáp ứng yêu cầu của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Ngoài ra, UBND tỉnh Phú Yên cũng ban hành danh mục các dự án kêu gọi đầu tư ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp, khu nông nghiệp Ứng dụng công nghệ cao và đầu tư khu nông nghiệp Ứng dụng công nghệ cao. Trong đó, các dự án kêu gọi đầu tư ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp, khu nông nghiệp Ứng dụng công nghệ cao gồm các lĩnh vực như: Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; công nghiệp, chế biến, chế tạo; thương mại, dịch vụ, du lịch; lĩnh vực công nghệ thông tin; y tế và môi trường.

Theo ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, mục tiêu Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2022 nhằm đẩy mạnh phát triển các thành phần kinh tế, đặc biệt là kinh tế tư nhân; khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, trọng tâm là về kinh tế biển; tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất, tập trung một số ngành, sản phẩm công nghiệp, dịch vụ có hàm lượng khoa học công nghệ và giá trị gia tăng cao; phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái để tạo sự chuyển biến về chất lượng trong quá trình phát triển; tập trung đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại, đảm bảo yêu cầu phát triển…

Nguồn: Báo đầu tư

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Gọi ngay
chat-active-icon
chat-active-icon